Handelsbetingelser

1. Personlige oplysninger / persondatapolitik
Første gang du køber en vare på engrosPriser.dk, bliver du registreret som kunde. De
personlige oplysninger vi registrerer er: navn/firmanavn, adresse, telefonnummer og
e-mail. Ved erhvervskøb registreres ligeledes CVR nummer.

Vi foretager registrering af dine person/virksomheds-oplysninger med det formål at kunne
levere varen til dig. Når vi indsamler personoplysninger via engrospriser.dk, sikrer vi, at
det altid sker ved dit udtrykkelige samtykke. Du skal være informeret om præcis, hvilke
oplysninger vi indsamler og hvorfor.
Vi registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis du indtaster en sådan under dit køb.

Der registreres ikke andre personfølsomme oplysninger. Oplysningerne videregives ikke til
tredjemand. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til
indsigt i de registrerede oplysninger. Henvendelser i forbindelse med persondataloven kan
du rette til info@engrospriser.dk

2. Bestilling af varer
Varer kan købes på engrospriser.dk. og telefonisk via engrosPriser ApS kundeservice. Ved
afslutning af varebestilling får du automatisk en e-mail kvittering/ bekræftelse af ordre,
hvori det fremgår hvilke produkter, du har bestilt. Vi anbefaler, at du gemmer din be-
kræftelse og evt. printer den ud. Såfremt bekræftelsen ikke stemmer overens med købers
bestilling, skal der straks reklameres. I modsat fald vil køber være bundet af bekræftelsens
indhold.
engrosPriser ApS kan annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leve-
ringssvigt og lignende situationer.

3. Priser
Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen.
For privatkøb (uden CVR nummer) gælder at ordre under dkk. 750,00 tillægges ekspedi-
tionsgebyr på dkk. 80,00
For erhvervskøb (med CVR nummer) gælder at ordre under dkk. 500,00 tillægges
ekspeditionsgebyr på dkk. 80,00. På www.engrospriser.dk er anførte priser både angivet
inkl. moms og ekskl. moms. I engrosPriser.dk katalog er alle priser angivet ekskl. moms.
Ovennævnte priser er inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer som følge af
told og kursændringer, samt trykfejl. Fragt- og leveringsomkostninger, betalingskort- og
bankgebyr oplyses inden køb. Transaktionsgebyr overstiger ikke de PBS fastsatte gebyrer.
Et eventuelt gebyr vil også blive tillagt inden, at du accepterer dit køb.

4. Betalingsbetingelser
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Visa, MasterCard, Dankort, ved
bankoverførsel eller pr. efterkrav. For erhvervskunder tilbydes kontooprettelse med kredit.
Ved betalingskort tillægges der betalingskortgebyrer. Ved betaling på efterkrav tillægges
efterkravsgebyr. Disse oplyses inden, du vælger at godkende din ordre.

5. Aftaleindgåelse
Du skal ved hvert køb acceptere vilkårene i handelsbetingelserne. Du opfordres til at læse
betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder,
som vilkårene giver dig. Du får en kopi af vilkårene, når du modtager en bekræftelse af
din ordre pr. e-mail. Ved brug af “Tilbage” knappen har du altid mulighed for at rette
eventuelle tastefejl inden, at du accepterer dit køb. Du har også mulighed for at se alle
dine afgivne oplysninger inden du godkender din ordre. Så er du er sikker på, at alle
oplysninger er korrekte.

6. Ændring eller annullering af ordre
Ved ændring af køb efter ordreafgivelse kan du ændre ordren ved at kontakte engros-
Priser ApS kundeservice på 70702565 eller ved at skrive en e-mail til info@engrospriser.
dk. Kundeservice hjælper dig med at ændre din ordre, men KUN hvis varen/varerne ikke
er afsendt. For at ændre ordren, skal du ringe til kundeservice på tlf. 70702565 snarest
muligt. Er varerne allerede afsendt, har du 14 dages returret (se punkt 8).

7. Garanti, risikoovergang og reklamation
Hos engrosPriser.dk får du 24 måneders reklamationsret på alle varer. Dette gælder med-
mindre, der står noget andet på varen i produktkataloget.
Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler, der viser sig på op til
24 måneder efter, at du modtog varen. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er
forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller
brug, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert
eller med ukorrekt spænding/strømart. Det er endvidere en forudsætning, at manglen
var til stede, da du modtog varen første gang.

Du skal reklamere inden rimelig tid efter, du har konstateret manglen. Reklamerer du
inden 2 måneder, anses reklamationen altid for at være rettidig.

Når du vil reklamere over et produkt, kan du gå ind på www.engrospriser.dk under
reklamation, eller kontakte kundeservice på info@engrospriser.dk eller på tlf. 70702565
og oplyse at du har en reklamation.

Når vi modtager din reklamation, sender vi dig en e-mail med dit returvareordrenummer
og adressen, hvortil du skal sende varen. Returvareordrenummeret skal du skrive på
pakkens fragtemballage, da det gør ekspeditionstiden hurtigere.

Hvis du vil returnere en stor eller en sårbar vare, der kræver en forsigtig transport, bør du
altid ringe til engrosPriser ApS kundeservice på 70702565 og få oplysninger om hvordan
og hvortil reklamationsvaren skal leveres. Det er ikke muligt at aflevere varen personligt
på vores adresse.

Du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer en ny mangelfri vare, hvis forudsæt-
ningerne for ombytning er til stede. Dette forudsætter, at reklamationen er berettiget og
at afhjælpningen eller omleveringen ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for
os. Det kan ske, at reparatøren f.eks. konstaterer, at der alligevel ikke er fejl i varen.
I sådanne tilfælde vil du blive faktureret for forgæves servicebesøg.

Når vi har gjort os bekendt med din reklamation, kontakter vi dig pr. e-mail for at aftale
det videre forløb.

NB - Oplys altid serienummeret.
Det er kundens ansvar at notere varens serienummer (såfremt at varen er født med et
sådanne) ved modtagelse af varen, da engrosPriser ApS desværre ikke kan være behjæl-
pelig med at fremskaffe dette på et senere tidspunkt. Serienummeret skal altid oplyses
ved reklamationssager, da nummeret er vigtigt i forbindelse med servicesager. I de tilfælde
hvor serienummeret er blevet slidt af, er det ikke engrosPriser ApS ansvar at fremskaffe
nummeret.

8. Fortrydelsesret
Som forbruger har du fortrydelsesret. Det vil sige, at du kan fortryde dit køb. Når du øn-
sker, at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte kundeservice på info@engrospriser.dk
eller på 70702565 og oplyse at du ønsker at fortryde et køb. Herefter vil du få mailet et
returskema. Hvis du vil benytte dig af din fortrydelsesret, skal dette ske senest 14 dage
efter, at du modtog varen. Hvis den 14. dag er en helligdag, en lørdag, grundlovsdag,
den 24. eller 31. december, så udløber de 14 dage på den efterfølgende hverdag. Hvis vi
modtager dit returskema inden for tidsfristen, og du returnerer varen umiddelbart efter
du har modtaget e-mailen, så er din retursag inden for tidsfristen.

Når vi modtager dit returskema, sender vi dig en e-mail med adressen, hvortil du skal
sende varen. Du kan kun benytte dig af din returret, såfremt varen returneres i samme
stand og mængde, som du modtog den. Varens salgsværdi må ikke forringes. Hvis varen
bliver beskadiget eller forringet og det skyldes manglende eller for dårlig indpakning, så
mister du din fortrydelsesret. Dette gælder også såfremt originalemballagen er bortkom-
met. Ved returnering, genplaceres varen således i producentens salgsemballage og pakkes
forsvarligt ind i korrekt fragtemballage. Du må ikke påklistre mærkater eller skrive direkte
på producentens salgsemballage. Dette skal ske på fragtemballagen.

Når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at
fortrydelsesretten kan benyttes, sender vi dig pengene. Du må forvente, at der kan gå
op til 14 dage. Mener vi, at betingelserne ikke er opfyldt, for at du kan udnytte fortrydel-
sesretten, kontakter vi dig pr. e-mail med en begrundelse herfor.
Transportskader. Alle transportskader skal meddeles inden for 4 hverdage til engrosPriser
ApS reklamationsafdeling. Du kan benytte dig af reklamationsformularen på
www.engrospriser.dk.
Erhvervskunder - B2B (Business to Business) Der er ingen returret medmindre andet er
skriftligt aftalt.

9. Ansvar
engrosPriser ApS påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelse.
engrosPriser ApS påtager sig ikke ansvaret for, at vores varer forårsager: indirekte skade
eller følgestab, driftstab; tab af arbejdsfortjeneste, løn, indtægter, opsparing; tab, som du
kunne have undgået ved rimelige foranstaltninger, herunder sikkerhedskopiering af alle
data; skader på grund af force majeure. engrosPriser ApS påtager sig intet ansvar som
følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

10. Forsendelse og levering
Bestilte varer sendes som udgangspunkt samlet.
engrosPriser ApS estimerer normalt en leveringstid på max 4 hverdage med forbehold for
eksterne forhold, der ligger udenfor engrosPriser ApS indflydelse. Du vil naturligvis blive
kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Vores leverancer sker i samar-
bejde med anerkendte transportører og servicepartnere.
Leveringsomkostningerne beregnes afhængig af antallet af varer, deres vægt og størrelse.
Du vil altid få oplyst de samlede leveringsomkostninger ved varebestilling inden, at du
godkender din ordre.

11. Varemodtagelse
Når du modtager dine varer, skal du huske at kontrollere for eventuelle synlige skader. Er
emballagen beskadiget eller bærer præg af andre synlige tegn på defekt, skal du kvittere
på fragtbrevet men med forbehold for eventuelle skader på indhold. Som udgangspunkt
skal du aldrig kvittere for en vare, som du mener ikke lever op til det bestilte.

Når du afviser en vare. Kontakt altid kundeservice på telefon 70702565 og meddel, at du
har afvist varen. Hvis emballagen er intakt, men du alligevel finder varen beskadiget eller
defekt efter udpakning, skal du anmelde det til kundeservice på telefon 70702565. Af
bevismæssige årsager bør du kontakte os pr. telefon eller e-mail straks efter modtagelse.
Uanset om der er tale om synlige eller ikke-synlige skader, bør du kontakte kundeservice,
der hjælper dig med at løse problemet.

12. Fragt- / leveringsomkostninger
Fragtpriserne er inkl. transportforsikring.
Prisen afhænger af varemængden og beregnes på baggrund af vægt og volumen og
vil altid være anført på din ordrebekræftelse, som du godkender.

engrosPriser ApS tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer,
udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vore leverandører.