Ferie

Kære kunde - Der holdes ferie hos Engrospriser.dk indtil 26/7-24, men hjemmesiden og ordrebehandlingen fortsætter. Der kan således lægges ordrer til både levering og afhentning, men må forventes lidt længere leveringstid i denne periode

Skulle der være spørgsmål vil vores fællesmail blive læst og besvaret med jævne mellemrum i ferietiden info@engrospriser.dk

Rigtig god sommer! 

 

Reklamation

Hos engrosPriser.dk får du 24 måneders reklamationsret på alle varer. Dette gælder medmindre, der står noget andet på varen eller i produktkataloget.Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler, der viser sig på op til 24 måneder efter, at du modtog varen. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt, samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart. Det er endvidere en forudsætning, at manglen var til stede, da du modtog varen første gang.

Du skal reklamere inden rimelig tid efter, du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen altid for at være rettidig.

For at lette sagsbehandlingen henstilles der til at udfylde formularen under "Reklamation", samt at kontakte kundeservice på info@engrospriser.dk eller på tlf. 70702565 og oplyse at du har en reklamation, hvorefter det videre forløb aftales.

Hvis du vil returnere en stor eller en sårbar vare, der kræver en forsigtig transport, bør du altid ringe til engrosPriser ApS kundeservice på 70702565 og få oplysninger om hvordan og hvortil reklamationsvaren skal leveres. Det er ikke muligt at aflevere varen personligt på vores adresse.

Du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer en ny mangelfri vare, hvis forudsætningerne for ombytning er til stede. Dette forudsætter, at reklamationen er berettiget og at afhjælpningen eller omleveringen ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for engrosPriser ApS. Det kan ske, at reparatøren f.eks. konstaterer, at der alligevel ikke er fejl i varen. I sådanne tilfælde vil du blive faktureret for forgæves teknikertid samt udgifter til fragt. Du vil modtage en mail herom inden afsendelsen, for godkendelse af opkrævningen.

NB - Oplys altid serienummeret
Det er kundens ansvar at notere varens serienummer (såfremt at varen er født med et sådanne) ved modtagelse af varen, da engrosPriser ApS desværre ikke kan være behjælpelig med at fremskaffe dette på et senere tidspunkt. Serienummeret skal altid oplyses ved reklamationssager, da nummeret er vigtigt i forbindelse med servicesager. I de tilfælde hvor serienummeret er blevet slidt af, er det ikke engrosPriser ApS ansvar at fremskaffe nummeret.